Daňové poradenství Ekonomické poradenství Nemovitosti
Odklad pro podání daň. přiznání Vedení jednoduchého a podvojného účetnictví Oceňování nemovitostí dle platných právních norem z titulu znalce jmenovaného soudem
Zastupování při jednání s finančním úřadem z titulu daň. poradce Vedení mzdové agendy
Rekonstrukce účetnictví Ekonomické analýzy dle požadavků klienta Vypracování podkladů pro převod nemovitostí (smlouvy kupní, darovací…, návrhy na vklad do KN)
Poradenství v daňových otázkách Zpracování žádostí o úvěr Zpracování daňových přiznání k dani z převodu, darovací, dani z nemovitostí…
A další… Zpracování podnikatelských záměrů

Poradenská činnost při zakládání firem a zahájení podnikání fyzických osob.