Ing. Radoslav Vyčítal

Vzdělání: VŠE Praha

Ostatní: Oprávnění vykonávat daňové poradenství ze dne 20. června 1996 je zapsán pod ev. č. 00002105 v seznamu daňových poradců.

Znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 6. 1984
pod č. j. 2828 pro základní obor ekonomika, ceny a odhady se zvláštní specializací pro odvětví nemovitosti

Živnostenský list – Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury; Činnost organizačních a ekonomických poradců; Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Romana Drchotová

Vzdělání: SŠ ekonomického směru

Ostatní: Živnostenský list – Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Specializace: Vedení jednoduchého a podvojného účetnictví; Vedení mzdové agendy.

Milan Zavřel

Vzdělání: SŠ ekonomického směru

Ostatní: Živnostenský list – Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Specializace: Vedení jednoduchého a podvojného účetnictví; Kontroly účetnictví a poradenství; Poradenská činnost při zakládání firem a zahájení podnikání fyzických osob; Zpracování daňových přiznání – daně z příjmů, daň silniční, daň z přidané hodnoty.