Od 1.1.2011 bude platit pro jednání s finančími úřady nový daňový řád, který navazuje na zákon o správě daní a poplatků a zapracovává judikáty z oblasti daňové správy.